Share

Модерна система ще преработва над 50 хиляди тона годишно битови и зелени отпадъци в регион Велико Търново

петък, 30 Окт., 2015, 15:40ч.


1441287136

Община Велико Търново – бенефициент и общините Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица – партньори в проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, в период от 22 месеца през 2014 – 2015 г. реализираха инвестиция от над 30 милиона лева по приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.“.

Модерните съоръжения и оборудването са разположени на площ от 165504,69 кв. м. в землището на село Шереметя, община Велико Търново и ще преработват над 50 хиляди тона годишно битови и зелени отпадъци, събрани от домакинствата, организациите и предприятията в шестте общини.

На първи етап са изградени Клетка 1 на депо за неопасни отпадъци с пречиствателно съоръжение за третиране на инфилтрат, инсталация за сепариране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Закупеното експлоатационно оборудване на стойност от 2 308 560 лева е предназначено за обслужването на регион с обща площ от 2 792,472 км2 в област Велико Търново, Северен Централен планов район.

Модерната система за управление на отпадъците предоставя универсални ползи за над 170 хиляди жители на Великотърновска област, състоящи се в увеличаването на ресурсите и „отключването” на нови източници на растеж, намаляването на разходите за събиране на отпадъци, разкриването на „зелени“ работни места и подобряване качеството на живот.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.“

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Празникът „Вси Светии“ е част от терапията на хора с увреждания

Днес, 30 октомври в Дневен център за възрастни хора с увреждания в град Велико Търново бе отбелязан празникът Хелоуин. Хората…

Затвори