Share

Кметът на община Свищов бе избран за заместник-председател на АДО „Дунав”

понеделник, 15 Февр., 2016, 17:55ч.


1

На 12 февруари, в Русе се проведе общо събрание на  Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. На събранието кметът на общината Генчо Генчев беше избран за заместник-председател на Асоциацията, което автоматично го прави член на управителния съвет.

В дневния ред се разгледаха и предстоящите проекти на АДО по Програмата Интеррег V-A Румъния-България 2014 – 2020 г. За периода 2014-2020 година Асоциацията ще работи по 4 проекта, за които от 02.02.2016 година  са сключени договори за финансиране.

Проектите са в различни насоки и са с цел да се изгради по-добра комуникация със заинтересовани страни, обществото в региона и страни от Европа, като засили положителния си имидж и се ангажира със социални и екологични каузи, и добро управление.

Сериозно се обсъди темата с третирането на комарите и ограничаване на тяхната популация. Засегнат бе и въпросът със закона за водите, в който не се разрешава застрояване на заливаемите зони, а това на практика пречи да се развиват крайречните пространства, и да се генерират приходи от тях.

На събранието се гласува и бюджетът на Асоциацията за предстоящия период. В него, са добре разчетени и предвидливо заложени средства за предстоящи проекти, и мероприятия, което ще допринесе за спокойната работа на Асоциацията.

2

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново | Автосервиз във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Пътешественик от Франция възпя В. Търново (видео)

Пътешественик от Франция, който обикаля Европа и света, възпя Велико Търново в песен. Младият Бен, както сам се нарича, посетил...

Затвори