Share

Кампания “Бъди активен, не агресивен”

вторник, 6 Ное., 2018, 13:11ч.


gorna

„БЪДИ АКТИВЕН, НЕ АГРЕСИВЕН”

Кампания срещу агресията в училище на
СДРУЖЕНИЕ „G.O WAKE UP” (Горна Оряховица, събуди се!)
Под патронажа на Кмета на Община Горна Оряховица, инж. Добромир Добрев
и съдействието на Община Горна Оряховица.
„Който се отнася към хората според това, което са – ги прави по-лоши; който се отнася към тях според това, което могат да бъдат- ги прави по-добри“ – Гьоте

СТАРТ:
09.11.2018 година (петък) / 09.12.2018 г.
Обхват: Община Горна Оряховица
Таргет: деца и младежи от 16 до 18 години от всички средни училища и професионални гимназии в града.

Един от основните проблеми в обществото ни и в българските училища и дори детски градини е агресията сред децата, подрастващите и младите хора. Все по-често сме свидетели на агресивни прояви, тормоз и насилие сред учениците. Агресията е насочена към връстници или към ученици на друга възраст, към учители, дори и към родители.

Най-общo казано, агресията е поведение, което води до посегателство върху личността на другия. Тормоз е всяка форма на агресия, която е системна и повтаряща се във времето. Тормозът цели доминиране над другия и подронване на самочувствието и свободната му воля. Агресията и тормозът може да се изразяват чрез физически и/ или психологически въздействия. През последното десетилетие насилието сред тийнейджърите се е увеличило двадесет пъти. Всяко второ дете на възраст между десет и шестнадесет години е преживяло по един или друг начин акт на насилие. Всяко пето насилствено криминално деяние се извършва от деца или с участие на деца. Все по- често децата извършват престъпления. Всяка година криминалната статистика, проучванията на общественото мнение и научните изследвания констатират нарастване броя на „жертвите” и „насилниците” сред тийнейджъри. По данни от 2017г. делът на осъдените непълнолетни лица спрямо общо осъдените е 10,7%. Според изследване на българските учители, проведено през 2001 година, „всеки трети ученик от 4-ти до 7-ми клас е изнудван за пари и предмети от по-силни ученици”. По официални данни всяка година се самоубиват над 50 непълнолетни българчета. Самоубийството е форма на агресия- агресия, насочена към самия себе си. Според последните данни около 25 на сто от учениците във всеки клас са били пряка или косвена жертва на насилие. Децата, които са били насилници, в по-голямата част от случаите стават престъпници. Според статистиката 60% от тях по-късно имат проблеми със закона. А 40 на сто стават рецидивисти. Означава ли това, че косвено си отглеждаме престъпници? И ако означава това, то означава ли също и че нещо в образователната ни система не е работещо?

Да, безспорно ролята на семейството е най-важна. Но родителите не са и не би трябвало да са специалисти! В образователната ни система работят специалисти, които биха могли да въздействат там, където очевидно родителите не са успели да се справят. Децата учат поведения, копирайки ги от възрастните. В семействата често агресията е начин на реагиране. Медиите и интернет, а дори и детските предавания все по-често толерират агресията. На детските площадки децата също са свидетели на агресия и тормоз. Следователно, има много деца, които нямат правилния модел на поведение в конфликтни ситуации. И тук е ролята на институциите, училищните психолози и педагозите, които следва да „покажат“ и научат децата на този модел.

Нашата роля, като неправителствена организация, съвместно с местната власт и подкрепата на лицата от българските медии, сериали, предавания и музикални изпълнители. Посредством всички нас, да дадем добрия пример. Пример, свързан с постигане и реализиране на нашите мечти, които са ни направили успешни в това, в което се развиваме. Иначе казано, да наблегнем на личностното развитие. Представяйки добрия пример, да насърчим младите хора, да следват мечтите си, да вярват в себе си, а конфликта и формите за разрешаване да останат извън класните стаи и цялата тази енергия и експлозивност да бъде канализирана в специалните за това, спортни клубове и специално предназначени места.

Кампанията ще протече в рамките на един месец, като лицата, които ангажираме с тази инициатива са познатите за всички нас лица от малкия екран, театрална сцена и успели българи, които ще насочат най-добре вниманието на младите хора към целта, която сме си поставили. Именно, превенция, помощ и канализиране на енергията в полезни инициативи и дейности, които да намалят статистиките за насилие.

На този етап сме разговаряли със следните личности:
Галин – той ще открие кампанията в ПГЛИП „Атанас Буров” на 09.11.2018 г.
Константин
Наум Шопов (включва се задочно с интервю и селфи видео в социалните мрежи)
Юлиана Дончева
Станислав Недков – Стъки
Кристиян Талев – Криско
Алисия
Антон Хекимян

В кампанията „БЪДИ АКТИВЕН, НЕ АГРЕСИВЕН” ще се включи и народният представител Станислава Стоянова. По нейна инициатива през декември 20 младежи от ПГЛПИ „Атанас Буров“, заедно с директора ще посетят народното събрание, където ще бъде организирана кръгла маса по темата за агресията.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
До средата на декември приключва ремонтът по „Красива България“ на отделения в горнооряховската болница

До средата на декември най-късно ще приключи мащабният ремонт, който тече в три отделения на втория етаж в горнооряховската МБАЛ…

Затвори