Share

Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица е изпълнена на 80 %

петък, 27 Сеп., 2019, 15:40ч.


1

Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица, която е на стойност 20 млн. лв. и се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж е реализирана на близо 80 %. Отделно са изпълнени проекти по ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Добро управление, ОП Околна среда, Еразъм и много други, с които общия размер на средствата от реализираните проекти за периода 2011-2019 г. е 36 379 000 лв.

Първият реализиран проект от Инвестиционната програмата бе за подобряване на образователната среда в Горна Оряховица, в рамките на който бяха обновени и модернизирани :

ДГ „Бодра смяна“

Преди ремонта

11 След ремонта

2,ДГ „Елена Грънчарова“

Преди ремонта

3              След ремонта

6І1

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”

Извършените ремонтни дейности в трите обекта осигуряват необходимите хигиенни норми на отопление, осветеност и запрашеност. С реализирането на проекта над 450 деца и 80 души персонал вече се обучават и работят в обновена и модернизирана среда.

Един от най-мащабните проекти, който също е част от инвестиционната програма на Общината е за обновяване на градската среда в Горна Оряховица. В рамките на този проект бяха реконструирани площад “Георги Измирлиев” и парк “Детски кът” и беше изградено кръгово кръстовище в центъра на града, за да се улесни трафика на автомобили и придвижването на пешеходците.

Пл. “Георги Измирлиев”

Преди ремонта

33             След ремонта

22Парк “Детски кът

Преди ремонта

DSC_0278           След ремонта

23

Кръгово кръстовище

Преди ремонта

DSC_0787

След ремонта

34

Като част от Инвестиционната програма на Общината и за да продължи положителния ефект върху икономическата дейност на местните фирми бе реконструирана и ул. „Иван Момчилов“, която е една от основните пътни артерии в Източната промишлена зона на Горна Оряховица. Със средства от ПУДООС се изгради 1 137,5 м. канализация по улицата. След полагане на канализацията, с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 бяха реконструирани 1,156 км. от ул. „Иван Момчилов”. Участъкът до кръстовището с ул. „Цар Освободител” е напълно преасфалтиран, изградени са тротоари, подменено е уличното осветление, разширени са някои от подходите към фирмите, намиращи се в индустриалната зона. По протежението на реконструирания участък се намират близо 30 фирми и организации.

Ул. “Иван Момчилов”

Близо 70 години след построяването й беше ремонтирана сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ в Горна Оряховица. Проектът за реконструкцията и обновяването също е част от Инвестиционната програма на Общината. След ремонта е подобрена работната среда на работещите в сградата 46 души персонал, а чрез изграждането на достъпната среда е осигурен равен достъп до предоставяни основни услуги за 2065 лица с физически увреждания. В южното крило за безвъзмездно ползване са предоставени помещения на Клуб на пенсионера „Елена Грънчарова“ и на Териториалната организация на слепите в Горна Оряховица. Средствата за ремонта им бяха осигурени от Община Горна Оряховица.

Дирекция “Социално подпомагане”

Част от Инвестиционната програма също е и изграждането на Приют за бездомни. С реализацията на проекта е осигурена подходяща социална инфраструктура с необходимото оборудване и обзавеждане за предоставяне на социалната услуга за 15 бездомни лица. Изградена е и достъпна архитектурна среда.

Приют

Санирани са 14 панелни блока в Горна Оряховица по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Така започнахме подобряването на жилищната инфраструктура в града. Още три блока предстои да променят своя облик. Те ще бъдат санирани по ОП „Региони в растеж“ 2014-2010. Така ще се повиши енергийната ефективност на сградите и ще се подобри жизнената среда на 62 домакинства.

Санирани блокове

С реализирането на проектите от мащабната инвестиционна програма започна и промяната на визията на Горна Оряховица.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
С контейнери за стари дрехи и текстил Велико Търново насърчава рециклирането

Пет контейнера за оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали са поставени експериментално във Велико Търново, за да бъде…

Затвори