Share

Гости от Казахстан посрещна Местната инициативна група Лясковец-Стражица

четвъртък, 25 Ян., 2018, 14:15ч.


гости от Казахстан 2гости Казахстан1

Екипът на СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ посрещна на своя територия делегация от Казахстан, проучваща добри практики от различни сфери в региона на Великотърновска област. Чуждестранната делегация включваше представители на централната и местните власти в Казахстан, както и на неправителствени организации, работещи в сферата на местното самоуправление и развитие. В залата на Община Лясковец гостите се запознаха с дейността на местната група, свързана с местното развитие и администриране на работещо публично-частно партньорство.

В разговор на експертно ниво, екипът на МИГ сподели своя предходен опит от успешно реализираната Стратегия за местно развитие и настоящите предизвикателства при прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие и Многофондова стратегия за местно развитие.

Освен в общинската сграда в Лясковец, делегацията гостува и в офиса на МИГ в Лясковец, като се запозна с оперативната работа и механизма за изпълнение на местни подходи за стимулиране на местното развитие със средства от Европейския съюз.

За чужденците особен интерес представлява опита на МИГ за поддържане на граждански активна и отговорна местна общност, имаща реален принос към развитието на селския район. Екипът на МИГ Лясковец-Стражица постави акцент пред участниците в срещата върху иновативните методи за работа с бенефициенти и уязвими групи на своята територия, финансирането на добри проектни идеи и оживяването на малките населени места с общи усилия на всички партньори.

Община Лясковец стана домакин на втората част от посещението на делегацията от Казахстан. Тук бяха презентирани успешни практики – проекти, резултат на партньорството между местното самоуправление и НПО-сектора.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Общинските съветници приеха Бюджет 2018 г. на Горна Оряховица

С бюджет от 29 574 298 лв. започва 2018 година Община Горна Оряховица. Сумата е с близо 2 милиона лева…

Затвори