Share

Фирми ще могат да кандидатстват с проекти за ресурсна ефективност

понеделник, 15 Ян., 2018, 12:39ч.


Copy of IMG_2152

На 17 януари 2018 г. (сряда) в Голяма зала на Община Велико Търново, от 10.00 до 12.00 часа ще се проведе информационен ден за процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г. Процедурата ще бъде представена от експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, в качеството на Управляващ орган на ОПИК.

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и внедряване на технологични решения и методи, които са пилотни за България и представляват продуктова или производствена иновация. Крайният срок за кандидатстване е 23 април 2018 г. Могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, регистрирани по ТЗ или ЗК, които имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата и са реализирали минимум 120 000 лв. приходи. Общият бюджет по процедурата възлиза на 71 644 656 лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 200 000 лева, като  максималният размер за микро предприятия е до 750 000 лева, за малки предприятия – до 1 000 000 лева и за средни предприятия – до 1 500 000 лева.

По процедурата може да се кандидатства самостоятелно или в партньорство с друго предприятие. Предвидено е изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения  чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020  с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информационният ден за процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ в старата столица се организира с логистичното съдействие и подкрепа на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново. Информационната кампания в страната се провежда в периода 16 до 25 януари 2018 г. и в градовете Варна, Плевен, Стара Загора, Пловдив и София.

Допълнителна информация относно процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“  е публикувана на сайта на Управляващия орган на ОПИК: www.opic.bg и в системата ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/bad1d633-418f-4148-9ace-4de10aa787fd.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново | Автосервиз във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Явор Божанков: „Корупцията в България е държавна политика“

„Гласувах против отхвърлянето на ветото, защото в България коруцията е дълбоко вкоренен системен проблем. Това е държавна политика. Всяка обществена…

Затвори