Share

Европейски опит в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство в Свищов

сряда, 17 май, 2017, 12:25ч.


PGLPS

За поредна учебна година проектното предложение на ПГ по лека промишленост и строителство – гр. Свищов е сред одобрените за изпълнение по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионалното образование и обучение“.
Гимназията кандидатства с проектни предложения от 2012 година и винаги е сред одобрените. Мотивира ни възможността, която възпитаниците ни получават при изпълнение на дейностите по проекта: повишаване на езиковите компетентности, среща и запознанство с друга културна традиция и усъвършенстване на професионалните умения в реална работна среда в европейски държави – лидери в световната икономика.

За изпълнение на одобреното проектно предложение „Практическо-ориентирано обучение с европейско качество” се предвижда реализиране на две мобилности, включващи различни целеви групи:

Първа група включва 10 ученици от XI клас, професия „Ресторантьор“. Те ще проведат през м. юли 2018 година триседмична производствена практика в Малага, Испания – предпочитана туристическа дестинация на Средиземноморския бряг с традиции в сферата на услугите.
Втора група отново включва 10 ученици, но от професия „Техник по транспортна техника”, от XI и XII клас. През м. април 2018г. те ще посетят Берлин, Германия – гигант в автомобилостроенето, където ще поведат триседмична производствена практика.

Поради големия интерес и желание на учениците за участие в мобилността е необходим предварителен подбор, който мотивира учениците да покажат най-доброто от себе си в професионалната подготовка. Състезателният момент в създадената конкурентна среда благоприятства цялостно учебно-възпитателния процес в гимназията и води до повишаване на качеството на професионалните знания, умения и компетентности. Придобитият европейски опит по време на мобилността ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на нашите ученици на пазара на труда както в България, така и в развитите икономики на Стария континент.
За изпълнение на дейностите по проекта училището ще си партнира с две партньорски организации от страните-домакини Tribeka – Испания и Berlink – Германия.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Приключи дигитализацията на населените места от община Свищов

Приключи основен етап от цифровизацията на община Свищов. Извършена е пълна дигитализация на населените места в Общината, изграден е напълно…

Затвори