Share

Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков”d0b3d0b4d0b4d1819d185d0b6

През ноември 1889 г. е създадена “Публична народна библиотека” със свой печат, устав и правилник на базата на “Устав на дружество Развитие” и Правилник към него. На 11 юли 1921 г. указ N 145 узаконява Народната библиотека във Велико Търново, създадена със Закон за народното просвещение, приет от Втората извънредна сесия на 19-то Обикновено народно събрание 5 дни по-рано.

В зданието на ефорията “Ангел Попов” на ул.”Централна” N 3 на 15 август 1922 г. се открива третата в България (след София и Пловдив) Народна библиотека във Велико Търново. С предписание N 18231 на Министерството на народното просвещение от 1 септември същата година за командирован директор на библиотеката се назначава Моско Москов.

Днес РНБ “П. Р. Славейков” е най-големият обществен информационен център на територията на региона. Всеки гражданин има право да ползва библиотечните документи и услугите й след регистриране като неин читател.

Директор на РНБ “П. Р. Славейков” е Иван Александров.

4a43331390a0d_ivan-aleksandrov-2
Адрес и контакти:
5000 гр. Вeлико Търново, ул. “Иванка Ботева”2
тел./факс: 062/ 62 02 08
тел.: 062/ 62 80 98
e-mail: prs@libraryvt.com
www.libraryvt.com

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД