Бизнес каталог

Банка ДСК

Банка ДСК
Потербителски и жилищни кредити,влогове и сметки в лева и валута; корпоративно банкиране, разплащания и документарни операции в чуждестранна…

УниКредит Булбанк

Уникредит Булбанк
УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 13.9 млрд. лева към септември 2014 г.
Банката обслужва над…

Обединена българска банка АД

Обединена българска банка
Електронно банкиране, корпоративно банкиране, банкиране на дребно. Издаване на банкови карти, ОББ – онлайн, програми за малкия…

Общинска банка АД

Общинска банка
Традиционни корпоративни операции; банкиране на дребно; операции на местните и чуждестранни парични и капиталови пазари; обслужване на общински…

Българска пощенска банка АД

Българска пощенска банка АД
Спестовни влогове в лева и във валута; застрахователно осигуряване и нова схема на жилищно кредитиране; левови…

Първа инвестиционна банка АД

Първа инвестиционна банка
Виртуален банков клон; банкови карти, получавани с куриер в дома или офиса; възможност за инвестиции в злато;…

СЖ Експресбанк АД

Експресбанк
Всекидневно банкиране, Заеми:овърдрафт, кредит “Експресо”, студентски кредити, кредит “Фортисимо”,кредит SG Експрес Ауто, жилищни кредити; корпоративно банкиране, e-банкиране, банкови карти.…

Стопанска и инвестиционна банка АД

Услуги за граждани: влог “Рента”, потребителски кредити, студентска стипендия, стандартни срочни депозити, информационни услуги по телефон, факс, ел. поща, банкови…

Юнионбанк АД

Юнионбанк
МКБ Юнионбанк
Корпоративни кредити и депозити.Решения за индивидуалните клиенти – финансиране и спестявания. Интернет-банкиране от последно поколение. Пълна гама…

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД