Банки

Българо-американска кредитна банка

Българо-американска кредитна банка е модерна, високотехнологична институция, която предлага пълен пакет от банкови продукти и услуги на частни и бизнес…

Инвестбанк АД

Инвестбанк
5000 Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 5
e-mail: vtarnovo@ibank.bg
тел.: 062/ 614 410, факс: 062/ 614 419
www.ibank.bg

Банка Алианц България

Алианц България
Вътрешни и международни разплащания за фирми и граждани; Обслужване на сделки за покупко-продажба на недвижими имоти; Срочен депозит…

Банка ДСК

Банка ДСК
Потербителски и жилищни кредити,влогове и сметки в лева и валута; корпоративно банкиране, разплащания и документарни операции в чуждестранна…

УниКредит Булбанк

Уникредит Булбанк
УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 13.9 млрд. лева към септември 2014 г.
Банката обслужва над…

Обединена българска банка АД

Обединена българска банка
Електронно банкиране, корпоративно банкиране, банкиране на дребно. Издаване на банкови карти, ОББ – онлайн, програми за малкия…

Общинска банка АД

Общинска банка
Традиционни корпоративни операции; банкиране на дребно; операции на местните и чуждестранни парични и капиталови пазари; обслужване на общински…

Българска пощенска банка АД

Българска пощенска банка АД
Спестовни влогове в лева и във валута; застрахователно осигуряване и нова схема на жилищно кредитиране; левови…

Първа инвестиционна банка АД

Първа инвестиционна банка
Виртуален банков клон; банкови карти, получавани с куриер в дома или офиса; възможност за инвестиции в злато;…

СЖ Експресбанк АД

Експресбанк
Всекидневно банкиране, Заеми:овърдрафт, кредит “Експресо”, студентски кредити, кредит “Фортисимо”,кредит SG Експрес Ауто, жилищни кредити; корпоративно банкиране, e-банкиране, банкови карти.…

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД