Share

Общинска банка АД

">


Общинска банка

Общинска банка

Традиционни корпоративни операции; банкиране на дребно; операции на местните и чуждестранни парични и капиталови пазари; обслужване на общински бюджети и др.

5000, ул.”Стефан Стамболов” 67
факс 062/61-98-50, ц.062/61-98-55, телекс 66341
ирм “Община Велико Търново”, 5000, пл.”Майка България” 2
тел. 062/60-17-34
www.municipalbank.bg

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Банки
Българска пощенска банка АД

[caption id="attachment_2766" align="aligncenter" width="219" caption="Българска пощенска банка АД"][/caption] Спестовни влогове в лева и във валута; застрахователно осигуряване и нова схема…

Затвори