Share

Обединена българска банка АДОбединена българска банка

Обединена българска банка

Електронно банкиране, корпоративно банкиране, банкиране на дребно. Издаване на банкови карти, ОББ – онлайн, програми за малкия и среден бизнес, МЕТРО-кредити.

Клон Велико Търново
ул. “Хр. Ботев” 3, 5000 Велико Търново
Факс: (+359)(62) 61 98 36
Тел.: (+359)(62) 61 98 39, 61 98 40
Телекс: 66 513
www.ubb.bg

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Банки
Общинска банка АД

[caption id="attachment_2769" align="aligncenter" width="275" caption="Общинска банка"][/caption] Традиционни корпоративни операции; банкиране на дребно; операции на местните и чуждестранни парични и капиталови…

Затвори