Share

Банка ДСКБанка ДСК

Банка ДСК

Потербителски и жилищни кредити,влогове и сметки в лева и валута; корпоративно банкиране, разплащания и документарни операции в чуждестранна валута; експресни разплащания в чуждестранна валута по системата Moneygram; специални програми за микропредприятия, за малки и средни предприятия; банкови карти.

Районен клон Велико Търново
гр.Велико Търново 5000, ул.”Цар Освободител” 3
Тел.: (062) 62 05 95, Факс: (062) 62 16 08
Телекс: 66 638
www.dskbank.bg


Хотели във Велико ТърновоВход | Статии (RSS)
© Синхрон медия ООД